RFM7N40類似电子零件:

  • RFM7N35
    • 7A, 350V and 400V, 0.75 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
  • RFM7N40
    • 7A, 350V and 400V, 0.75 Ohm, N-Channel Power MOSFETs

RFM7N40 PDF資料和參數原理簡介

品牌 : Intersil 

封裝形式 :  

引腳數量 : 0 

溫度範圍 : 最小 0 °C | 最大 0 °C

文件大小 : 51 KB

功能應用 : 7A, 350V and 400V, 0.75 Ohm, N-Channel Power MOSFETs 

RFM7N40 PDF資料下載