SMZ8.2Q類似电子零件:

 • SMZ8.2
  • Surface mount Silicon power Z-diode
 • SMZ8.2Q
  • Surface mount Silicon power Z-diode
 • SMZ8.2Q
  • Surface mount Silicon power Z-diode
 • SMZ82
  • Surface mount Silicon power Z-diode

SMZ8.2Q PDF資料和參數原理簡介

品牌 : Diotec 

封裝形式 :  

引腳數量 : 2 

溫度範圍 : 最小 -50 °C | 最大 150 °C

文件大小 : 46 KB

功能應用 : Surface mount Silicon power Z-diode 

SMZ8.2Q PDF資料下載